CETO – командна олімпіада з комп’ютерного експерименту

Computer Experiment Team Olympiad

Бурхливий розвиток науки в XX сторіччі відбувався з активним використанням двох основних інструментів дослідження природи: теорії (аналіз рівнянь, отримання аналітичних залежностей) та натурного експерименту. Розробка електронно-обчислювальних машин, поява персональних комп’ютерів та сучасних цифрових технологій стали основою для виникнення ще одного потужного методу для наукових досліджень — комп’ютерного експерименту. Трохи не випадково, започаткований ще Енріко Фермі у 1954 році, він набув ключового значення у фізиці, хімії, біології й, навіть, соціогуманітарних науках. Можливість швидкого аналізу величезної кількості даних, розрахунки залежностей та чисельне розв’язування складних диференційних рівнянь, хмарні технології та штучний інтелект вже активно застосовуються науковцями для знаходження відповідей на фундаментальні та прикладні задачі.

Командна олімпіада з комп’ютерного експерименту — це новітній формат олімпіад, що передбачає розв’язування задач з різних галузей знань: фізики, математики, генетики, соціології, лінгвістики та інших дисциплін. Ми пропонуємо учасникам задачі, які вкрай важко, або неможливо розв’язати лише за допомогою олівця і паперу, в них необхідно виконати чисельні розрахунки, використавши наявні пакети для математичних обчислень, або запрограмувавши необхідні розрахунки самостійно. Тим, хто бажає дізнатись основи комп’ютерного експерименту, рекомендуємо ознайомитися з однойменним курсом О. В. Триліса, який викладався у КПНЛ №145.

Регламент олімпіади

Деякі розрахунки зручно робити навіть в Excel. Є кілька дуже популярних безкоштовних систем чисельних розрахунків, які активно використовуються в науці:

  • Python + Jupyter notebooks (бібліотеки numpy+scipy & matplotlib для чисельних методів і малювання відповідно): мова програмування Python давно завоювала популярність як гнучкий інструмент для здолання будь-якої задачі, як то адміністрування, написання сайтів, чи аналізу фотографій зоряного неба. Для безпосередньої роботи з інтерпретатором Python під Windows зручно використовувати середовище Anaconda, у якому легко створювати документи на кшталт цього (користувачі Linux можуть одразу встановлювати jupyter).
  • GNU Octave: вільно розповсюджувана система чисельних обрахунків із MatLab’оподібним синтаксисом.

Також варто згадати такі комерційні програми як MatLab і Wolfram Mathematica.