Пам’ятка журі CETO

Організатори олімпіади приходять на локацію о 9:00.

Учасники олімпіади запрошуються на 9:30. На відкритті буде розказано про захід, зібрано фактичні дані команд (кількість та імена учасників).

Журі може працювати із розв’язками задач у два етапи: Code review (заочний) і захист розв’язків (очний).

Code Review

Членам журі, які завчасно дали згоду на участь в Code Review, до дня очного туру буде надіслано попередні розв’язки задач учасників та інформацію, в оцінюванні якої задачі вони будуть брати участь. Цей етап покликаний дати змогу завчасно ознайомитись зі способом розв’язання задачі конкретною командою та підготуватись до запитань на захисті. Коректність, якість коду не є принциповими, оскільки учасники мають змогу презентувати покращену версію. В такому випадку, зміни можуть слугувати основою бесіди на очному етапі.

Дивіться також однойменний розділ регламенту олімпіади.

Захист розв’язків

Захист ров’язків командами починається о 10:00 на факультеті РЕКС КНУ імені Тараса Шевченка (проспект ак. Глушкова 4-г). Журі пропонується прибути о 9:00, щоб обговорити критерії оцінювання задач, місце збору − ауд. 46 (3 поверх аудиторного корпусу, вгору і праворуч по центральним сходам). У разі виникнення питань/проблем — зв’яжіться з координатором, Олександр (066-14-037-14).

Оцінювання розв’язку конкретної задачі виконується колегією журі, який очолює голова комітету (4 колегії відповідно до кількості задач). Кожна команда перед початком отримує розклад захисту своїх робіт, який включає час і аудиторію. У кожну сесію захисту кожна команда доповідає лише одну задачу. Керівництво процесом захисту, модерація запитань виконується головою колегії. Допускається доповідь неповного розв’язання. Журі відмічає повноту роботи і виносить оцінку відповідно до неї.

На захист відводиться 30 хв. Доповідачу надається проектор та перехідники (HDMI, VGA). Одну задачу може доповідати до двох учасників.

  1. На презентацію результатів надається до 10 хв. Учасникам рекомендується підготувати візуальні матеріали (презентація PowerPoint, LibreOffice Impress тощо), в якій буде пояснено хід розв’язання, представлено отримані результати та обґрунтовано висновки. Рекомендується нумерувати слайди для спрощення навігації.
  2. Після презентації результатів журі має 5 хв на уточнюючі питання доповідачам та переходить до загальної дискусії.
  3. Дискусія передбачає обговорення задач. Журі має впевнитись, що доповідачі вільно орієнтуються у власному коді та розуміють теоретичне підґрунтя програмного та наукового аспектів. У дискусії можуть брати участь усі присутні в аудиторії команди, не виходячи за межі моделі доповідачів та не нав’язуючи (обговорюючи) розв’язання інших команд. Журі має право відхилити будь-яке питання від інших учасників та достроково завершити дискусію.
  4. По завершенню дискусії члени журі виставляють оцінки команді у спеціальному бланку, не оголошуючи їх учасникам. Організатори забезпечують вчасне опрацювання оцінок для ведення рейтингу команд.

Кожен член журі матиме бланк, у якому необхідно внести назву команди та ім’я доповідачів і бали згідно критеріїв, які встановила колегія. Бланки збиратимуться, бали з них переноситимуться оператором в електронну таблицю для підбиття підсумків олімпіади.