Традиційно у фізиці та природничих науках у цілому використовують два методи дослідження: теорію і експеримент. Сьогодні розвивається третій метод— комп’ютерний експеримент, який набуває все більшої ваги у зв’язку зі стрімким розвитком обчислювальної техніки. Його ідея полягає в тому, що ми створюємо цифрову модель явища, яке нас цікавить. Для цього ми використовуємо комп’ютер, щоб обчислити цю модель, та отримаємо можливість вивчити це явище детально, що неможливо при реальному експерименті. На цьому сайті ми покажемо можливість створювати подібні моделі на базі шкільної фізики, математики, інформатики. Ці технології можна буде використати в дослідницьких роботах МАН, при розв’язку турнірних задач з фізики, можливо, в майбутньому, під час розв’язку олімпіадних задач з фізики, математики, інформатики.