Регламент CETO

Загальна інформація

В олімпіаді беруть участь команди школярів на чолі з капітаном або керівником. Під час становленого терміну потрібно розв’язати 4 задачі, які потребують використання комп’ютера (чисельних методів, моделювання, аналізу великої кількості даних). Відповідь на них має містити висновки, які стосуються теми конкретної задачі, а не способу її розв’язання. Оцінювання журі розв’язків задач учасниками та оцінка їх знань у предметній сфері відбувається після публічного захисту, який включає code review (ознайомлення журі із технічним способом розв’язання задач).

Учасники

У олімпіаді беруть участь команди школярів 9-11 класів кількістю 6-8 осіб кожна. Участь 8-класників дозволяється за умов упевненого володіння ними однієї з мов програмування та наявності не менше, ніж трьох старших за віком учасників (готовність молодших учасників визначається командами самостійно). Реєстрація команд відбувається не менш, ніж за 5 днів до очного захисту (див. Етапи олімпіади).

Керівник команди, викладач школи або інший уповноважений, забезпечує супровід команди на очний захист та зв’язок із організаторами олімпіади. Керівники не допомагають командам безпосередньо розв’язувати задачі, але можуть надавати консультації з технічних питань.

Етапи олімпіади

 1. Початок реєстрації. Команди подають заявки на участь і вказують контактні дані капітана/керівника.
 2. Публікація задач онлайн. Зареєстрованим командам через капітана/керівника надсилаються повідомлення про їх доступність та дані каналу технічної підтримки організаторами (спосіб комунікації визначається організаторами).
 3. Code Review. Не пізніше, ніж за два дні до публічного захисту команди мають надати організаторам коди програм (ноутбуки Wolfram, Jupyter, Excel тощо), які готові на цей час та використовувались для розв’язання.
 4. Очний захист. Команди доповідають розв’язання задач перед журі.

Code Review

Учасники отримують кілька електронних адрес (основна і резервна), на які надсилаються матеріали, створені під час розв’язання задач (одна задача — один zip-архів), такі як:

 • сирці написаних програм (c/cpp/pas/py/m файли, проекти Visual Studio або Delphi, ноутбуки Wolfram Mathematica або Jupyter тощо);
 • попередні графіки/таблиці;
 • інші матеріали, які команда вважає необхідними для отримання фінальної відповіді;
 • текстовий документ з коротким описом вмісту (у форматі docx або pdf) та посиланнями на код.

Журі знайомиться з отриманими матеріалами та використовує їх для запитань під час захисту для перевірки самостійності розв’язання задач. Повнота розв’язання, “якість” коду, його ефективність чи швидкодія не оцінюються на даному етапі. У разі потреби журі може попросити автора розв’язку про інтерв’ю через Skype чи іншу зручну програму.

Очний захист

Учасники збираються у основній аудиторії (місце оргзустрічі) та отримують інформацію про розклад роботи.

Захист робіт виконується у паралельних секціях. Оцінювання розв’язку конкретної задачі виконується комітетом журі, який очолює голова комітету (4 комітети відповідно до кількості задач). Кожна команда перед початком отримує розклад захисту своїх робіт, який включає час і аудиторію. У кожну сесію захисту кожна команда доповідає лише одну задачу. Керівництво процесом захисту, модерація запитань виконується головою комітету. Допускається доповідь неповного розв’язання. Журі відмічає повноту роботи і виносить оцінку відповідно до неї.

На захист відводиться 30 хв. Доповідачу надається проектор та перехідники (HDMI, VGA). Одну задачу може доповідати до двох учасників.

 1. На презентацію результатів надається до 10 хв. Учасникам рекомендується підготувати візуальні матеріали (презентація PowerPoint, LibreOffice Impress тощо), в якій буде пояснено хід розв’язання, представлено отримані результати та обґрунтовано висновки. Рекомендується нумерувати слайди для спрощення навігації.
 2. Після презентації результатів журі має 5 хв на уточнюючі питання доповідачам та переходить до загальної дискусії.
 3. Дискусія передбачає обговорення задач. Журі має впевнитись, що доповідачі вільно орієнтуються у власному коді та розуміють теоретичне підґрунтя програмного та наукового аспектів. У дискусії можуть брати участь усі присутні в аудиторії команди, не виходячи за межі моделі доповідачів та не нав’язуючи (обговорюючи) розв’язання інших команд. Журі має право відхилити будь-яке питання від інших учасників та достроково завершити дискусію.
 4. По завершенню дискусії члени журі виставляють оцінки команді у спеціальному бланку, не оголошуючи їх учасникам. Організатори забезпечують вчасне опрацювання оцінок для ведення рейтингу команд.

Після завершення захистів команд організатори підбивають підсумки. Учасники збираються у місці оргзустрічі для оголошення результатів та нагородження переможців.

Оновлено 10.01.2019