Категорія: Задачі курсу «Комп’ютерний експеримент»

Фрактал Мандельброта

Зобразіть фрактал Мандельброта. Уявімо собі, що ектран монітора – це комплексна площина. Для того, щоб визначити чи належить точка фракталу, треба порахувати послідовність . Якщо …

Супутник

Зобразіть рух супутника навколо нерухомої планети.  Для перевірки введіть параметри, відповідні першої космічної швидкості. Якою буде траєкторія?  Змініть програму, вважаючи, що супутник та планета можуть …

Ще один пружинний маятник

Зобразіть двовимірний рух пружинного маятника під дією сили пружності та сили тяжіння.  Перетворіть пружинний маятник на математичний, надаючи нитці більшу жорсткість. Слідкуйте, щоб в початковому …

Пружинний маятник

Зобразіть одновимірний рух пружинного маятника m під дією сили (у — вертикальная координата).  Знайдіть, проводячи комп’ютерний експеримент, період коливань такого маятника. Додайте силу тяжіння . …

Аналіз програми

Бавлячись з параметрично заданими функціями, написали таке: t:=0; repeat t:=t+0.00001; x:=sin(t); y:=cos(t+1.93*y); putpixel(320+round(200*x),240-round(200*y),2); until keypressed; Що змальовує ця програма? Як їй вдається вести декілька ліній …