ExPhO-2014: задачі

Чорна скринька

Обладнання: Чорна скринька, мультиметр, джерела напруги

Завдання: Визначити схему, що поміщена у чорну скриньку. Визначити номінали її складових.

Ланцюжок і тяжіння

Обладнання: Ланцюг, лінійка, штатив

Завдання: Визначити теоретично і експериментально форму провисаючого ланцюжка. Визначити залежність від відстані між точками підвісу.

Доміношка

Обладнання: Доміношки, лінійка, секундомір

Завдання: Знайти експериментально швидкість розповсюдження фронту «падіння доміношек» та запропонувати теоретичну модель, що описує це явище. Дослідити залежність швидкості фронту від відстані між доміношками.

Міст

Обладнання: Лист А4, скотч для кріплення.

Обладнання журі: набір важків

Завдання: Виготовити з листка паперу А4 міст найбільшої міцності

Зауваження.
У цій задачі використовується тільки 4 шматочки скотчу, довжиною не більше 2-х сантиметрів кожний, відстань між столами на яких стоїть міст 15 см, міст не можна закріплювати до столу скотчем. Перевірка цієї задачі описана в регламенті.

І знову ланцюжок

Обладнання: Ланцюг, штатив, секундомір, лінійка

Завдання: Виміряти періоди коливань ланцюжка, що закріплений за один кінець.

Зауваження.
Важливо зрозуміти, чому в цій задачі написано саме періоди, а не період.

Хардкор

Обладнання: Монета, стіл, ви

Завдання: Виміряти період коливань монетки на ребрі, що перпендикулярні площині монети.

Зауваження.
Ця задача вважається членами журі дуже важкою. В регламенті додатково описана процедура розв’язування цієї задачі


  1. Регламент змагань.
      1. Розв’язування задач.

       На розв’язання задач команди мають 5 годин:

        1. Експериментальне дослідження задачі.

         На цьому етапі важливо грамотно й точно провести необхідні вимірювання, визначити основні фактори, які впливають на явище, описане в задачі, якісно оцінити його. Ця частина зазвичай є ключовою для подальшого аналізу.

        2. Побудова теоретичної моделі.

         Далі учасникам необхідно побудувати модель, яка найточніше описує досліджуване явище, та обґрунтувати її застосовність у рамках даної задачі. Також бажано записати рівняння, які описують це явище, та проаналізувати їх відповідність дії різних факторів на систему.

        3. Порівняння експерименту з теорією, обчислення похибок. 

         Оскільки передбачення теорії не завжди точно співпадають з результатами поставленого експерименту, важливо зрозуміти, дія яких саме чинників спричинила невідповідність, що можна було б змінити, або що потрібно було б врахувати для підвищення точності. Також кожна команда має обрахувати похибки вимірювань та підготувати висновки щодо виконаного дослідження. Команди можуть використовувати комп’ютери для обрахунків, пов’язаних з обробкою результатів експериментів, і для більш зручного їх представлення. Члени журі просять врахувати похибку при вашій доповіді, проте якщо ви не маєте відповідних навичок, краще не братися за цю справу.

      2. Доповідь за результатами та оцінювання задач журі.

       Для оцінювання кожної із задач обираються члени журі, які є студентами старших курсів університету, викладачами, науковими співробітниками. Два уповноважених представника від кожної команди повідомляють журі про свої успіхи в розв’язанні задач: спочатку розповідають напрямок свого творчого пошуку, методи, якими користувались, та отримані результати. Далі відбувається обговорення з журі, під час якого учасники демонструють своє розуміння фізичної суті задач. Команда допомагає відповідати на питання журі. Критерії, за якими визначається кількість балів певної команди, судді формулюють окремо по кожній задачі. (Кількість балів по кожній задачі дорівнює 100)

      3. Підведення підсумків.

       Після того, як всі задачі обговорено, підбиваються підсумки командної олімпіади з експерименту. Переможці визначаються після обрахунку суми балів усіх команд.

  2. Перевірка задачі №4.

   Міцністю журі вважає, масу, яку може витримати ваш міст. Перевірка полягатиме в тому, що журі буде брати важки і грузити ними ваш міст.

  3. Зауваження по задачі №6.

   Ця задача оцінюється на 20 балів більше. Але за умови не використовування підказок. Членами журі встановленні 3 підказки, що стосуються ІДЕЇ розв’язування задачі. Вони видаються послідовно і понижають максимальний бал. Журі не несе відповідальності, якщо отримана підказка буде вже відома вам. Ви берете підказки на ваш страх та ризик! Розбаловка після підказок: без підказок-120 балів, з 1 підказкою-100 балів, з 2 підказками-70 балів, з 3 підказками- 40 балів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *